Klachtenafhandeling

Indien u een klacht heeft over een product of onze service dan kunt u dat zowel per e-mail als per post aan ons kenbaar maken. Tijdens werkdagen ontvangt u binnen 48 uur een reactie. U kunt natuurlijk ook per telefoon contact met ons opnemen, we komen er in de meeste gevallen wel samen uit.

In het geval we er samen niet uitkomen dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, zowel door u als ons worden voorgelegd aan:

Geschillencommissie Webshop 
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).